Gewijzigde regels vakantiewetgeving

De regels met betrekking tot de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte gaan per 1 januari 2012 veranderen. Ook komt er een vervaltermijn voor niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen. Een fulltime werknemer heeft jaarlijks recht op 20 wettelijke vakantiedagen. De dagen die je daarboven nog hebt, worden de bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.