COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HORECA- EN AANVERWANTE BEDRIJF

van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010Laatste nieuws

per 1 april 2010 een nieuwe horeca-cao: plus 1,5%

Werknemersorganisaties FNV Horeca, CNV Horeca, De Unie en werkgeversorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben onderhandelingsresultaat bereikt over een tweejarige cao horeca die per 1 april 2010 van kracht gaat. In de nieuwe cao krijgen de werknemers er in de komende twee jaar in totaal 1,5 procent loonsverhoging bij.

Dat laat FNV weten. Daarnaast blijft de eindejaarsuitkering gegarandeerd in de nieuwe cao. Ook is er een koopkrachtverbetering voor horecawerknemers door het wegvallen van de SOHOR-premie van 0,7 procent per 1 januari 2010.

Voor de langere termijn zijn er afspraken gemaakt om de bestaande vakvolwassenleeftijd te verlagen en om het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten te beperken. Het resultaat wordt ter goedkeuring aan de achterban voorgelegd.

Ga naar de inhoudsopgave 2008/2010


naar boven

terug in history