Detachering

  1. Een detachering kan uitsluitend worden aangegaan met instemming van de werknemer.


  2. De werkgever, waarbij detachering plaatsvindt, kan slechts treden in rechten en plichten van de werkgever, waarmee de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, indien zulks is geregeld in de detacheringovereenkomst.


  3. Een detacheringovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden aangegaan.


  4. Een afschrift van de detacheringovereenkomst dient aan de werknemer te worden verstrekt.


naar boven

terug in history