Verlofbudget

 1. Vanaf 1 januari 2010 heeft de werknemer met een volledig dienstverband per kalenderjaar recht op 56 extra uur verlof met behoud van salaris. Samen met de in artikel 19 vermelde vakantie, heeft de werknemer daarmee de beschikking over een totaal verlofbudget van 200 uur. Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de gemiddelde arbeidsduur minder of meer bedraagt dan gemiddeld 36 uur per week wordt het budget vastgesteld naar rato van de omvang van het dienstverband. Het budget wordt afgerond op hele uren ten gunste van de werknemer. De werknemer die een gedeelte van het kalenderjaar in dienst is, ontvangt dit budget naar rato. Het budget wordt afgerond op hele uren ten gunste van de werknemer.


  1. Rekening houdend met wettelijke en fiscale vereisten kan de werknemer de 56 extra verlofuren:


   • opnemen in de vorm van doorbetaalde vrije tijd;


   • aanwenden als storting in zijn pensioen;


   • aanwenden als storting in zijn levensloopregeling;


   • laten uitbetalen tegen het op dat moment geldende uursalaris;


   • aanwenden voor een in overleg tussen werkgever en werknemer vastgesteld doel in het eerstvolgende kalenderjaar.


  2. Bij uitbetaling en storting van verlofuren wijzigt de grondslag voor de berekening van vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage, vergoedingen, en tegemoetkomingen niet.


  3. Werkgever en werknemer kunnen in overleg afwijkende afspraken maken ten gunste van de werknemer.


naar boven

terug in history