Eindejaarsuitkering

  1. De werknemer ontvangt jaarlijks een eindejaarsuitkering. Met ingang van 2007 bedraagt het resultaatonafhankelijke deel van de eindejaarsuitkering 5,15% en het resultaatafhankelijke deel 3,15% van het door werknemer in het desbetreffende kalenderjaar feitelijk verdiende salaris, vermeerderd met de in dat jaar opgebouwde vakantietoeslag. De resultaatonafhankelijke eindejaarsuitkering wordt in de maand december uitgekeerd, dan wel zoveel eerder als het dienstverband tussen werkgever en werknemer in het desbetreffende kalenderjaar eindigt. De resultaatafhankelijke eindejaarsuitkering wordt uitgekeerd aan de werknemers die op de peildatum 31 december van het desbetreffende kalenderjaar in dienst zijn. De uitbetaling van de uitkering is afhankelijk van het behalen van (een) doel(en) dat de werkgever en de OR of PVT hebben afgesproken voor de hele onderneming of afdelingen daarvan.


  2. Met ingang van 1 januari 2009 bedraagt de eindejaarsuitkering 8,3% van het door werknemer in het desbetreffende kalenderjaar feitelijk verdiende salaris, vermeerderd met de in dat jaar opgebouwde vakantietoeslag. De eindejaarsuitkering wordt in de maand december uitgekeerd, dan wel zoveel eerder als het dienstverband tussen werkgever en werknemer in het desbetreffende kalenderjaar eindigt.


naar boven

terug in history