Werk

Artikel 7

Arbeidsovereenkomst

 1. Algemeen


  1. De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd volgens het model in Bijlage III.


  2. De werkgever draagt zorg dat beide partijen binnen twee weken na het sluiten of wijzigen van de overeenkomst een door beide partijen ondertekend exemplaar ontvangen van de arbeidsovereenkomst of de wijziging daarvan.


  3. Een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde of bepaalde tijd.


 2. Leerling-werknemers


  1. In afwijking van artikel 7: 668a BW wordt met de leerling-werknemer, die een opleiding volgt in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg of een duale leerroute, een leerarbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van het beroepspraktijkvormende onderdeel van de opleiding.


  2. De werkgever zal de onder a genoemde leerlingen een leerarbeidsovereenkomst aanbieden van ten minste 20 uur per week. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en is gekoppeld aan de duur van de opleiding.


  3. De werkgever kan aan de leerling-werknemer een arbeidsovereenkomst voor meer dan 20 uur per week aanbieden in verband met (gedeeltelijke) compensatie voor de tijd die de leerling-werknemer op het opleidingsinstituut of thuis aan de gevolgde opleiding besteedt.


  4. De leerarbeidsovereenkomst eindigt als de opleiding tussentijds beëindigd wordt, als de leerovereenkomst met de opleiding eindigt of als de opleiding met goed gevolg wordt afgerond.


  5. Als de opleiding met goed gevolg wordt afgerond bestaat de intentie een dienstverband aan te gaan voor onbepaalde tijd.


naar boven

terug in history