Preambule bij herredactie CAO Jeugdzorg 2008 - 2010

In de CAO Jeugdzorg 2008 -2010 zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd. Een aantal inhoudelijk wijzigingen komt voort uit nieuwe afspraken tussen de bij de CAO betrokken partijen. Andere tekstuele wijzigingen zijn het resultaat van een algehele herredactie van de tekst van de CAO. Doel van deze herredactie is de leesbaarheid te vergroten, niet om artikelen inhoudelijk te wijzigen. Door deze herredactie is ook de indeling van de CAO gewijzigd. In de conversietabel CAO Jeugdzorg is terug te vinden waar de herschreven artikelen van de CAO 2007-2008 in dit CAO-boekje staan.
Hoewel de algehele herredactie met de grootste zorgvuldigheid is uitgevoerd, is het mogelijk dat door de herredactie artikelen tot een andere interpretatie leiden. Als dit het geval is en dit leidt tot een geschil tussen een werkgever en een werknemer, een OR en/of een PVT, dan is de tekst van het betreffende artikel in de CAO 2007-2008 doorslaggevend. Dit geldt niet voor artikelen die inhoudelijk zijn gewijzigd als gevolg van in het kader van de CAO 2008 – 2010 tussen CAO-partijen gemaakte afspraken.

naar boven

terug in history