Aanbevelingen

CAO-partijen willen de aantrekkelijkheid van het werken in de Jeugdzorg verhogen voor met name jongere werknemers door goede begeleiding bij de instroom in de organisaties, interessante loopbaanmogelijkheden, versterking van professionele competentie en ondersteuning van de vitaliteit van medewerkers.

1. Ontwikkelmogelijkheden
Partijen bevelen aan om per organisatie in overleg tussen de OR en de werkgever beleid te ontwikkelen, gericht op de begeleiding bij instroom en doorstroom van werknemers. Doel is het behoud van werknemers en hun motivatie voor de Jeugdzorg.

Partijen maken zich zorgen over de hoge uitstroomcijfers in de branche. Organisaties zouden een apart startprogramma met een inwerktraject moeten aanbieden aan nieuwe medewerkers, waarbij er sprake is van een redelijke belasting passend bij de beginnende beroepsbeoefenaar. Een inwerkprogramma met persoonlijke begeleiding van de startende jeugdzorgmedewerker gedurende het eerste jaar dient onder andere onderdeel te zijn van het startprogramma.

Partijen zullen FCB de opdracht geven dit beleid te ondersteunen met instrumenten en informatie aan werkgevers en werknemers.

naar boven

terug in history