Functiematrix

Artikel 1

Algemeen

  1. Eenmaal per twee jaar stelt de werkgever in overleg met OR of PVT vast of het functiegebouw onderhoud vraagt.


  2. De werkgever is verantwoordelijk voor een actuele beschrijving van de functies.


  3. De werknemer kan om herziening van zijn functiebeschrijving en –waardering vragen. De functie zal dan opnieuw worden beschreven en gewaardeerd, conform de hiernavolgende artikelen 2 en 3.


naar boven

terug in history