Oproepkrachten

->
 1. Voor oproepkrachten gelden in beginsel alle artikelen van deze CAO, met uitzondering van:

  artikel 4
  artikel 6 lid 2
  artikel 13
  artikel 14
  artikel 30
  artikel 31
  artikel 36
  artikel 37
  artikel 51
  artikel 64 t/m 69


 2. In afwijking van artikel 7:628 van het Burgerlijk Wetboek, leden 1 to oproepovereenkomsten de loondoorbetalingsverplichting ook voor een periode van langer dan 6 maanden uitgesloten worden.


 3. Voor de berekening van het dag- en uurloon moet voor de oproepkracht vermeerderd met 8% vakantiebijslag.


 4. De oproepkracht wordt per uur beloond.


 5. Overuren zijn de uren, waarmee de diensttijd van gemiddeld 8 uur per


 6. In afwijking van artikel 6 lid 3 wordt door de werkgever aan de oproe verstrekt indien hij dit aan de werkgever verzoekt.


naar boven

terug in history