Lonen: Algemene bepalingen

Artikel 12

Berekening dag- en uurloon.Het dag- en uurloon wordt berekend door het functieloon per 4 weken te delen door 20 respectievelijk 160 en het functieloon per maand te delen door 21,75 respectievelijk 174.

naar boven

terug in history