Loonbetaling

  1. De in artikel 25 genoemde functielonen worden per 4 weken of per maan


  2. Het omrekeningsgetal voor de herleiding van vierweken- naar maandloon


  3. De uitbetaling van de overuren dient uiterlijk in de betalingsperiode volgend op de betalingsperiode waarin de overuren zijn ontstaan te geschieden.


naar boven

terug in history