ArbeidsongeschiktheidIn het kader van Arbeidsongeschiktheid is door CAO-partijen een protocol overeengekomen. Dit protocol is als bijlage VI in deze CAO opgenomen.

naar boven

terug in history