Functie- en loonschaal Indeling

Artikel 18

Functie-indeling

  1. Aan de hand van het tussen partijen overeengekomen systeem van functi plaats.


  2. Voor werknemers, die geplaatst zijn in een hogere functie dan genoemd werkgever de functie en het loon schriftelijk vastgesteld te worden.


  3. Er is een Stichting Functiewaardering voor het Beroepsgoederenvervoer van mobiele kranen, Postbus 440, 2400 AK Alphen a/d Rijn, tel.nr. 0172-476241. Deze Stichting heeft als hoofdtaak het bevorderen van de indeling van functies in het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen overeenkomstig het afgesproken systeem van functiewaardering. Bij deze Stichting kan een voorlichtingsboek met functietyperingen worden opgevraagd. Verder kan informatie worden gevonden op www. fuwa-wegvervoer.nl.


naar boven

terug in history