Algemeen

Artikel 1

Karakter

De bepalingen in deze CAO hebben een standaardkarakter, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 2

Werkingssfeer

 1. Deze overeenkomst is van toepassing op:


  1. Alle werkgevers en werknemers van in Nederland gevestigde onderneming die vergunningplichtig vervoer krachtens de Wet Goederenvervoer over de Weg (hierna WGW), zoals deze laatstelijk is gewijzigd op 20 juni 2002(staatsblad 347), verrichten, en/of die tegen vergoeding geheel of ten dele vervoer verrichten anders dan van personen, over de weg of over andere dan voor het openbaar verkeer openstaande wegen.


  2. Werkgevers en werknemers in het kraanverhuurbedrijf, waaronder wordt werkzame ondernemingen, waarin het bedrijf wordt uitgeoefend van het verhuren van mobiele kranen.


  1. De overeenkomst is niet van toepassing op ondernemingen die:


   • een eigen CAO dienen toe te passen; ofwel


   • een eigen bedrijfstak CAO dienen toe te passen; ofwel


   • over een eigen vastgelegd arbeidsvoorwaardenpakket beschikken. Daarbij worden de volgende voorwaarden gesteld:


   • het niveau van voorvermelde regelingen dient tenminste gelijkwaardig niveau van de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen en;


   • de hoofdactiviteit van de onderneming is een andere dan beroepsgoeder over de weg, logistieke dienstverlening of de verhuur van mobiele kranen.


  2. De hoofdactiviteit van de onderneming is een andere dan beroepsgoed over de weg, logistieke dienstverlening of de verhuur van mobiele kranen, wanneer in de regel niet meer dan 20% van de omzet met voornoemde activiteiten wordt gerealiseerd. Maatgevend daarbij is de juridische eenheid waarvoor een vergunning beroepsgoederenvervoer is aangevraagd of toegekend, danwel waarbinnen de verhuur van mobiele kranen plaatsvindt.


  3. Tevens zijn uitgezonderd ondernemingen, die in hoofdzaak gemeten na bouwwerkzaamheden uitvoeren en tevens mobiele kranen exploiteren.


naar boven

terug in history