Jeugdlonen

 1. 1
  1. Voor werknemers van 21 jaar en jonger, die niet in het bezit zijn v vakbekwaamheid voor het besturen van een vrachtauto, het wettelijk verplicht TCVT-certificaat van vakbekwaamheid voor het bedienen van een mobiele kraan gelden de volgende percentages van het

   wettelijk minimumloon:

   15 jaar 45%

   16 jaar 50%

   17 jaar 56%

   18 jaar 63%

   19 jaar 72%

   20 jaar 83%

   21 jaar 95%


  2. De hogere beloning conform lid 1.a. gaat in op de 1e dag van de bet verjaardag.


  1. Voor werknemers van 21 jaar en jonger, die in het bezit zijn van ee vakbekwaamheid voor het besturen van een vrachtauto, het wettelijk verplicht TCVT-certificaat van vakbekwaamheid voor het bedienen van een mobiele kraan gelden de navolgende percentages van trede 0 van de loonschaal behorende bij zijn functie, met als maximum loonschaal D.

   18 jaar 80%

   19 jaar 90%

   20 jaar 95%

   21 jaar 100%


  2. In afwijking van artikel 22, lid 1.a. geldt dat een werknemer van 2 van een geldig getuigschrift van vakbekwaamheid voor het besturen van een vrachtauto, het wettelijk verplicht TCVT- certificaat van vakbekwaamheid voor het bedienen van een mobiele kraan, na één ervaringsjaar bij het bereiken van de 22-jarige leeftijd dient te worden geplaatst in loonschaal A, B, C, D trede 1, danwel loonschaal E trede 0, afhankelijk van de functie.


  3. De hogere beloning conform lid 2.a. en lid 2.b is slechts van toepa bedoelde werknemer in zijn dagelijkse werkzaamheden ook daadwerkelijk een vrachtauto moet besturen en/of een mobiele kraan moet bedienen.


naar boven

terug in history