22 jarigen en ouder

 1. 1
  1. Indien een werknemer de leeftijd van 22 jaar bereikt, wordt hij ing op trede 0 van de geldende loonschaal.


  2. In afwijking van lid 1a geldt dat de werknemer die de leeftijd van indiensttreding nog niet beschikt over de specifieke vak- en/of bedrijfskennis welke voor de vervulling van de functies vallende onder de loonschalen A, B en C is vereist, kan worden ingedeeld in de trede –1 behorende bij zijn loonschaal. Werknemers werkzaam in de koeriersbranche die nog niet beschikken over de specifieke vak- en/of bedrijfskennis welke voor de vervulling van de functies vallende onder de loonschaal C is vereist, kunnen worden ingedeeld in trede -2 behorende bij deze loonschaal. Met ingang van 1 januari 2010 zal de indeling van deze werknemers eveneens plaatsvinden in trede -1 van deze loonschaal.


  3. De werkgever stelt de in lid b bedoelde werknemer in de gelegenheid opleiding/training te volgen.


  4. Zodra de in lid c bedoelde opleiding/training met goed gevolg is af trede 0 van zijn loonschaal ingedeeld.


  5. Voor de toekenning van tredeverhogingen is overigens artikel 21 integraal van toepassing.
De mintreden bedragen per 1 januari 2009:

Loonschaal/ bedragen per: uurloon à
trede week 4 weken maand € 1,00 € 1,30 € 1,50
A-1 337,87 1351,48 1466,68 8,45 10,98 12,67
B-1 346,74 1386,96 1505,27 8,67 11,27 13,00
C-2* 318,75 1275,00 1381,20 7,97 10,36 11,95
C-1 354,23 1416,92 1537,83 8,86 11,51 13,28


* alleen voor werknemers in de koeriersbranche

naar boven

terug in history