Inschaling van functies

 1. Plaatsing in een lager gewaardeerde functie.


  1. De werknemer die door omstandigheden, die niet te wijten zijn aan zij opzet en anders dan op zijn eigen verzoek wordt belast met werkzaamheden, verbonden aan een lager gewaardeerde functie, zal na 13 weken in die lagere loonschaal worden geplaatst.


  2. Correctie van een te hoge inschaling die de indeling in een lagere lo gevolg heeft zal ingaan één week nadat de werknemer schriftelijk op de hoogte is gesteld door zijn werkgever.


  3. Herindeling ingevolge lid a en b vindt plaats op het naast lagere bed loonverschil dat ontstaat, wordt omgezet in een persoonlijke toeslag. Deze persoonlijke toeslag wordt afgebouwd met nog toe te kennen treden en/of initiële loonsverhogingen. Voor de werknemer van 50 jaar en ouder, die minimaal 10 jaar in dienst is van de werkgever of voor de werknemer die minimaal 25 jaar in dienst is van de werkgever zal de persoonlijke toeslag niet worden afgebouwd.


 2. Plaatsing in een hoger gewaardeerde functie.


  1. De werknemer die als gevolg van verandering van werkzaamheden in een wordt geplaatst, zal vanaf de eerste volle week van de uitoefening van die hogere functie worden ingedeeld op het naast hogere bedrag in die loonschaal.


  2. Correctie van een te lage inschaling die een indeling in een hogere l zal ingaan op het tijdstip van schriftelijke melding door de werknemer. Herindeling vindt plaats op het naast hogere bedrag in de nieuwe loonschaal.


naar boven

terug in history