Overuren

Artikel 27

Definities overuren

  1. Overuren zijn uren, niet liggend op zaterdag en/of zondag, waarmee de week wordt overschreden.


  2. Voor rijdend personeel op dubbelbemande voertuigen zijn overuren, ure 700 uur en/of zondag, waarmee de diensttijd van 40 uur per week wordt overschreden.


naar boven

terug in history