Vergoeding overuren

  1. Overuren worden afgerond op halve uren, waarbij overwerk van minder d vergoeding in aanmerking komt. Bij gebruik van een boardcomputer worden overuren niet afgerond. De bepalingen inzake de vergoeding van overuren worden niet toegepast van:


    • werknemers die volgens schriftelijke afspraak bevoegd zijn aan andere overwerk te verrichten;


    • de overuren, die een gevolg zijn van vertraging in het transport, ten buiten de schuld of toedoen van de werknemer en deze langer dan 15 minuten heeft geduurd;


    • de overuren, die ontstaan zijn door eigen schuld of toedoen van de we


  2. Overuren worden - met inachtneming van artikel 30 - vergoed door het toeslag van 30%.


  3. In afwijking van het bepaalde in lid 3 geldt voor administratief en t vergoeding van overuren op roostervrije dagen een toeslag van 100 % en voor uren op zondag waarop volgens dienstrooster arbeid wordt verricht 30%.


naar boven

terug in history