Vergoeding diensturen op zaterdag, zondag en feestdagen

  1. Alle diensturen op zaterdag worden vergoed door betaling van het uurl toeslag van 50%.


  2. In afwijking van lid 1 worden voor rijdend personeel op dubbelbemande zaterdag na 07.00 uur vergoed door betaling van het uurloon vermeerderd met een toeslag van 50%.


  3. Indien een feestdag als bedoeld in artikel 32 op een zaterdag valt, w van lid 1 vergoed overeenkomstig lid 6 van dit artikel.


  4. In geval Koninginnedag op een zaterdag wordt gevierd, zal in afwijkin en 2 van dit artikel, het werken op deze dag worden vergoed door betaling van een toeslag van 100%.


  5. Alle diensturen op zondag worden vergoed door betaling van een toesla


  6. Aan de werknemer, die op een feestdag als bedoeld in artikel 32 - nie verricht, worden de diensturen vergoed. Als extra vergoeding kan de werknemer kiezen tussen:


  7. een rustdag op een, na overleg met de werknemer door de werkgever te rustdag zal worden genoten binnen een periode van 8 weken. Voor deze compenserende rustdag worden 8 diensturen in de loonberekening betrokken;


  8. een toeslag van 100% op het uurloon.


naar boven

terug in history