Vergoedingen

Artikel 39

Vergoeding van reiskosten

  1. Aan de werknemer die dienst heeft buiten standplaats, worden behouden afzonderlijke detacheringsregeling is getroffen, de werkelijk betaalde reiskosten vergoed. Dit is slechts anders, indien:


    • de reis heeft plaatsgevonden door gebruikmaking van kosteloos vervoer


    • de reis had kunnen plaatsvinden door gebruikmaking van kosteloos verv dit tijdig zou hebben aangevraagd.


    1. Bij verplaatsing van het bedrijf en bij overplaatsing van werknemer jaar de extra kosten voor woon/werkverkeer vergoed volgens de, in dat jaar geldende forfaitaire reiskostenvergoeding.


    2. De uit lid 2a voortvloeiende extra reistijd wordt gedurende één jaa werknemer geldende uurloon, met dien verstande dat deze tijd niet bij de vaststelling van overuren wordt betrokken.


naar boven

terug in history