Vergoeding overstaanTen aanzien van de werknemer die in het kader van zijn dienstuitvoering gedurende een weekend of een (buitenlandse) feestdag niet op zijn standplaats verblijft terwijl aan hem voor die dag geen werkzaamheden zijn of kunnen worden opgedragen, wordt aan hem terzake van de extra kosten van het niet-vrijwillig verblijf een extra vergoeding van € 9,97 netto en € 17,46 bruto per dag toegekend. Deze bedragen worden per 1 januari 2009 verhoogd naar € 10,32 netto en € 18,07 bruto per dag. Per 1 oktober 2009 worden deze bedragen verhoogd naar € 10,41 netto en € 18,23 bruto per dag.

naar boven

terug in history