BeschikbaarheidsvergoedingDe werknemer, die opdracht heeft gekregen zich beschikbaar te houden voor te verrichten werkzaamheden, heeft recht op de navolgende vergoeding voor de uren waarvoor hij zich overeenkomstig de opdracht beschikbaar heeft gehouden. Deze vergoeding bedraagt € 2,19 bruto per uur met een maximum van € 17,52 per etmaal. Deze bedragen worden per 1 januari 2009 verhoogd naar € 2,27 per uur met een maximum van € 18,16 per etmaal. Per 1 oktober 2009 worden de bedragen verhoogd naar € 2,29 per uur en € 18,32 per etmaal. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  1. aan de werknemer dient vooraf te zijn medegedeeld, dat hij zich gedur vastgestelde tijdsruimte beschikbaar moet houden voor het verrichten van werk en verplicht is gehoor te geven aan een oproep de dienst aan te vangen.


  2. de werknemer komt voor de beschikbaarheidsvergoeding niet in aanmerki diensttijd en hij zich in de bedrijfsruimte en/of op of rondom het voertuig bevindt.


  3. de werknemer komt evenmin voor de beschikbaarheidsvergoeding in aanme eenmalige oproep per etmaal ontvangt om de dienst op een bepaald tijdstip aan te vangen.


  4. er kan geen samenloop plaatsvinden van loon en/of andere toeslagen met deze beschikbaarheidsvergoeding.


naar boven

terug in history