StudiekostenregelingDe werkgever heeft de mogelijkheid terzake van de in de artikelen 43 en 44 genoemde kosten voor aanvang van de opleidin?w?u��studiekostenregeling aan z’n werknemers voor te leggen. Deze studiekostenregeling verplicht de werknemer:

  • bij ontslagname van de werknemer binnen een jaar na het behalen van h 75% van de kosten van de genoten opleiding terug te betalen;


  • bij ontslagname van de werknemer binnen twee jaar na het behalen van 50% van de kosten van de genoten opleiding terug te betalen;


  • bij ontslagname van de werknemer binnen drie jaar na het behalen van 25% van de kosten van de genoten opleiding terug te betalen.


naar boven

terug in history