Vergoedingen voor werknemers te werk gesteld op mobiele kranen

Artikel 47

Reistijd voor de werknemer te werk gesteld op mobiele kranen

 1. Onder reistijd wordt verstaan de tijd gedurende welke gereisd wordt v (niet zijnde de standplaats) en terug.


 2. Voor de berekening van de reistijd wordt aangenomen dat per uur 60 km afgelegd.


 3. De reistijd wordt door de werkgever vergoed op basis van 100% tegen h geldende uurloon met uitzondering van de eerste 60 minuten per dag indien:


  1. de arbeid plaats vindt in een andere dan de woongemeente van de werkn en


  2. de reistijd wordt gemaakt met: of een openbaar middel van vervoer;


   • of een door de werkgever beschikbaar gesteld vervoermiddel, niet zijnde de kraan;


   • of een eigen vervoermiddel.


naar boven

terug in history