Reiskosten voor de werknemer te werk gesteld op mobiele kranen

  1. De werknemer, aan wie krachtens artikel 47 lid 1 reistijd wordt vergo reiskosten.


  2. De werkgever is gerechtigd een vervoermiddel aan te wijzen waarmee de dient te reizen, uitgezonderd het eigen vervoermiddel van de werknemer.


  3. De kosten van het reizen met het openbaar vervoer worden in de laagst vergoed.


  4. De vergoeding voor het gebruik van de eigen personenauto bedraagt € 0 gereden kilometer. Indien in opdracht van de werkgever meerdere personen meerijden, bedraagt de vergoeding € 0,25 per gereden kilometer.


  5. De snelste reisafstand is bepalend bij het vaststellen van het aantal dat voor vergoeding in aanmerking komt.


naar boven

terug in history