Verzuim

Artikel 64

Afwezigheid met behoud van loonWanneer op een of meer dagen, niet zijnde roostervrije dagen, niet wordt gewerkt op grond van een van de navolgende omstandigheden, wordt per dag 8 diensturen genoteerd. Deze omstandigheden zijn:

  • wegens vakantie (artikel 67);


  • tijd-voor-tijd-regeling (artikel 30aartikel 31);


  • op algemeen erkende christelijke en nationale feestdagen, niet vallende op zaterdag en/of zondag (art. 32);


  • bijzonder verlof (art. 65);


  • wegens ziekte of ongeval buiten schuld of toedoen van de betrokken we met uitzondering van de wachtdag (artikel 16 lid 2);


  • ATV-dagen (artikel 68).


naar boven

terug in history