ATV-dagen

  1. De werknemer heeft op jaarbasis recht op 3,5 ATV-dagen.


  2. Het toekennen van de ATV-dagen moet door de werkgever na overleg met schriftelijke regeling worden vastgelegd welke uiterlijk 3 maanden vóór de eerste vrije dag van betrokken werknemer aan hem is uitgereikt. Indien niet uiterlijk vóór 1 oktober van enig jaar deze dagen zijn ingeroosterd, worden deze dagen na die datum opgenomen op de wijze voorzien in artikel 67 lid 6a.


naar boven

terug in history