Surséance van betaling en faillissement

  1. Een aanvraag van surséance van betaling zal onmiddellijk bij de werkn worden gemeld. De werknemersorganisaties zijn tot de openbaarmaking van het vonnis, waarin surséance van betaling wordt verleend, tot geheimhouding verplicht.


  2. Een verzoek tot faillietverklaring zal onmiddellijk bij de werknemers worden gemeld.


naar boven

terug in history