CharterbepalingDe werkgever is verplicht in overeenkomsten van onderaanneming met zelfstandige ondernemers, die als werkgever in de zin van deze CAO optreden, te bedingen dat zij de bepalingen van deze CAO zullen naleven, tenzij op de werknemer een andere CAO van toepassing is.

naar boven

terug in history