Nieuwe arbeidssystemenDaar waar men bij de invoering van nieuwe arbeidssystemen door één of meerdere CAO-artikelen wordt belemmerd is het alleen mogelijk in overleg met de werknemersorganisaties van dat artikel of die artikelen af te wijken indien aan de volgende randvoorwaarden wordt voldaan:

  • voor zover mogelijk dient het inkomensniveau van de werknemer gehandh er zal sprake moeten zijn van een productiviteitsverbetering voor de


  • er zal sprake moeten zijn van een verbetering van de arbeidsomstandig Het aldus overeengekomen arbeidssysteem dient te worden aangemeld bij en te worden geregistreerd door het CAO-secretariaat.


naar boven

terug in history