Arbeidstijdenbesluit VervoerOvereenkomstig artikel 2.5:9 van het Arbeidstijdenbesluit Vervoer zijn CAO-partijen overeengekomen dat de gemiddelde arbeidstijd in een periode van 26 achtereenvolgende weken ten hoogste 55 uren per week mag bedragen. De werknemer dient hiermee uitdrukkelijk schriftelijk in te stemmen.

naar boven

terug in history