Inwerkingtreding en duur der overeenkomstDeze overeenkomst treedt in werking op 1 oktober 2008 en geldt tot 1 januari 2010.

Aldus overeengekomen te Culemborg/Zoetermeer/Houten/Amsterdam

Partij ter ene zijde:

Vereniging Verticaal Transport:

Ir. C.W. van Gorp         M. van Kessel
Voorzitter         penningmeester


Transport en Logistiek Nederland:

A.B. Sakkers         C.J. Driessen        P.H.P. Sierat
algemeen voorzitter         vice-voorzitter        penningmeester


------------------------------------------------------------------------

Partij ter andere zijde:

CNV Bedrijvenbond:

J. Jongejan       J. van Egmond
voorzitter       landelijk onderhandelaar


FNV Bondgenoten:

J. Heilig
bestuurder


naar boven

terug in history