De website "www.jaclang.nl" "CAO online" is een particulier initiatief en heeft derhalve geen affiniteit met enige vakbond of andere organisatie.

Voor vragen en opmerkingen aangaande CAO's, dient u contact op te nemen met uw eigen-, of desbetreffende vakbond, Of met uw werkgeversorganisatie.

Op de vragen die "CAO online" voorgelegd krijgt, proberen wij een zo goed mogelijk antwoord te geven. Echter het is de mening van de schrijver.

Mocht desondanks blijken dat de aangeboden informatie onjuistheden bevatten, dan aanvaardt de schrijver geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze site en/of verzonden informatie of documenten.

Overgemaakte donatie's kunnen niet terug gevorderd worden. Ook als wij niet in staat zijn uw vraag te kunnen beantwoorden.

De informatie op deze website wordt door Jaclang CAO-Online met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op deze website is voorts louter informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Jaclang CAO-Online aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

naar boven

terug in history